คาปาซิเตอร์

อิกไนเตอร์ (Ignitor)

รุ่น
(Model)
ใช้กับหลอด Ignition
Voltage
Max.
Running
Current)
Pulse Per
Half Cycle
ราคา
(฿)
MH HPS
IGE 40070-400W70-400W4-5KVP5A105°C