Tips

เคเบิ้ลไทร์ Cable Ties

เคเบิ้ลไทร์ Cable Ties
เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบสำหรับรัดวัสดุอุปกรณ์เอนกประสงค์ ผู้ใช้ตั้งแต่ผู้ใช้ทั่วๆ ไป จนถึงช่างมืออาชีพก็นำไปใช้ตามแต่ลักษณะงาน
แรกเริ่มเดิมที่ เคเบิ้ลไทร์ ถูกคิดค้นและผลิตในอุตสาหกรรมการบินโดย Thomas & Betts บริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี ค.ศ.1958
โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Ty-Rap โดยเริ่มแรกนั้นออกแบบสำหรับใช้งาน wire harness บนเครื่องบิน โดยผลิตจากฟันโลหะ
ซึ่ง ก็ยังคงมีเคเบิ้ลไทร์ลักษณะนี้ในปัจจุบัน ต่อมา Thomas & Betts และผู้ผลิตรายอื่น เช่น Panduit และ Hellemann ได้เปลี่ยนมาใช้ฟันแบบไนลอนแทน


สำหรับการเลือกซื้อ เคเบิ้ลไทร์ Cable Ties สิ่งที่ต้องคำนึกถึงนั้นก็มีหลายประการ เนื่องจากปัจจุบันเคเบิ้ลไทร์ มีให้เลือกใช้มากมาย
ทั้ง วัสดุ รูปแบบ ขนาด ยี่ห้อ สี ราคา เป็นต้น แต่ถ้าตามท้องตลาดที่นิยมโดยทั่วไปจะเป็น เคเบิ้ลไทร์ ที่ใช้วัสดุแบบไนลอน ใยสังเคราะห์ และแสตนเลส
ขนาดความยาว 4 นิ้วไปจนถึง 15 นิ้วหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ด้วย
อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามแต่ผู้ใช้มักจะไม่ให้ความสนใจคือ
ความสามารถในการรับแรงดึง (ล๊อคแล้วดึกกลับ) แน่นอนสำหรับเคเบิ้ลไทร์ที่มีคุณภาพผ่านการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานมาแล้วย่อมให้ความสามารถสูงกว่าเคเบิ้ลไทร์
ทั่วๆ ไป เช่น เคเบิ้ลไทร์ ขนาด 4 นิ้ว มาตรฐานรับแรงดึง 8.1 กิโล เคเบิ้ลไทร์ที่ดีก็ควรรับแรงดึงได้ 8.1 กิโล เป็นอย่างน้อย หรือ ขนาด 10 นิ้ว มาตรฐาน
อย่างน้อยคือ 22.2 กิโล เป็นต้น ผู้ใช้ควรคำนึงถึงจุดนี้ไว้บ้างใช้ว่าเคเบิ้ลไทร์ที่วางขายตามท้องตลาดจะดู เหมือนๆ กันหมด ด้วยราคาที่ไม่ต่างกันแต่เราเลือกได้
ที่จะจ่ายเงินแล้วได้รับสินค้าคุณภาพไปใช้งาน