Tips

Electrical Products

เคเบิ้ลไทร์ Cable Ties

สำหรับการเลือกซื้อ เคเบิ้ลไทร์ Cable Ties สิ่งที่ต้องคำนึกถึงนั้นก็มีหลายประการ เนื่องจากปัจจุบันเคเบิ้ลไทร์ มีให้เลือกใช้มากมาย ทั้งวัสดุ รูปแบบ ขนาด ยี่ห้อ สี ราคา เป็นต้น แต่ถ้าตามท้องตลาดที่นิยมโดยทั่วไปจะเป็น เคเบิ้ลไทร์ ที่ใช้วัสดุแบบไนลอน ใยสังเคราะห์ และแสตนเลส ขนาดความยาว 4 นิ้วไปจนถึง 15 นิ้วหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ด้วย อ่านเพิ่มเติม...

  • ความรู้เล็กๆจากตะเกียงเจ้าพายุ

    ตะเกียงเจ้าพายุทำงานอย่างไร Incandescence คือการเปล่งแสงสว่าง ออกมาเนื่องจากอุณหภูมิสูง หรือให้ความร้อนสูง จนวัตถุนั้นเปล่งแสงสว่างจ้า คุณคงเคยเห็นเหล็กที่มันร้อนแดง เมื่อมันอยู่ในเตาเผา และถ้าเหล็กร้อนจนถึงอุณหภูมิ 1000องศาฟาเรนไฮต์อ่านเพิ่มเติม...

  • รีเลย์ตั้งเวลา (Timer Relays)

    รีเลย์ตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ทำงานโดยอาศัยหลักการทำงานหน่วงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้รีเลย์ตั้งเวลาในการควบคุมการผลิตมีความจำเป็นมาก เพื่อที่ให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่จะไปสู่ระบบการผลิตต่อไปอ่านเพิ่มเติม...

ชนิดของคีมและการใช้งานอย่างถูกวิธี

คีม เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับจับ ยึด ตัด สิ่งต่างๆ เช่น โลหะแผ่นบาง สายไฟฟ้า ท่อขนาดเล็ก และเส้นลวด เป็นต้น มีการนำมาใช้มากในโรงงานโลหะแผ่น งานซ่อมวิทยุ หรือ อิเล็กทรอนิกส์และรถยนตอ่านเพิ่มเติม...Page : 1234