Tips

Electrical Products

ไฮดรอลิกส์อุปกรณ์สำหรับผ่อนแรง

ระบบไฮดรอลิกส์ ในยุคปัจจุบันมนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องกลที่สามารถผ่อนแรงในการทำงานได้มาก บางครั้งคนทำงานออกแรงเพียงเล็กน้อยแต่สามารถทำงานเช่น ยกของหนักที่มีน้ำหนักมาก,ตัดอุปกรณ์ที่มีขาดใหญ่ที่เกินความสามารถคนเรา อ่านเพิ่มเติม...

  • เรื่องของแคล้มป์มิเตอร์

    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนปริมาณทางไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่เราสัมผัสได้ เช่น ตัวเลขแสดงผลหรือให้อยู่ในรูปของเข็มชี้ค่าแสดงผลโดยจะสามารถตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟ หรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ทำการวัดอ่านเพิ่มเติม...

  • การวัดความต้านทานดิน

    ระบบกราวนด์หรือระบบดินเปรียบประหนึ่งดั่งแหล่งที่ใช้สำหรับทิ้งขยะทางไฟฟ้า เช่น สัญญาณรบกวน (Noise) ตลอดถึงกำลังไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่ไม่พึงประสงค์ ศักยภาพในการทำงานของระบบดิน ก็จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานหรือค่าอิมพิแดนซ์ของระบบดินเอง ยิ่งระบบดินมีค่าความต้านทานหรือค่าอิมพิแดนซ์สูงเท่าไหร่ ย่อมส่งผลร้ายต่อระบบงานโดยตรงอ่านเพิ่มเติม...

วิธีเลือกประเภทโคมไฟ

เลือกประเภทโคมไฟ และหลอดไฟเพื่อใช้ตกแต่งภายในบ้าน ฟเพดาน ดาวน์ไลท์ เป็นโคมไฟที่ใช้ง่ายและนิยมมากที่สุดเพราะให้แสงสว่างได้ทั่วถึงทั้งห้อง แต่อย่างไรก็ตามการใช้แสง ชนิดนี้เพียงอย่างเดียว ถึงห้องจะดูสว่างก็จริงแต่ขาดมิติ ควรมีการเพิ่มแสงไฟ เน้นเฉพาะจุดสปอตไลท์ และติดตั้งชุดหรี่ไฟ เพื่อปรับความสว่างเฉพาะจุดได้ตามต้องการ

อ่านเพิ่มเติม...Page : 1234