Tips

Electrical Products

แสงสว่างกับการทำงาน

แสงสว่าง นับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตปัจจุบัน นอกจากการใช้ประโยชน์ของแสงสว่างในการมองเห็น อันเป็นกลไกของระบบประสาทสัมผัสหนึ่งที่ทำให้มนุษย์รับรู้และประมวลผล โดยเป็นการสื่อสารทางภาพยังสามารถนำมาใช้ในรูปแบบอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

  • ไฟฟ้าต่อร่างกายของมนุษย์

    ตามปกติแล้วไฟฟ้าจะไหลไปตามเส้นลวดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าแล้วจะไหลติดต่อกันไปจนครบวงจร และถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปแตะหรือสัมผัสเข้ากับวงจรไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้และ ร่างกายเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

    อ่านเพิ่มเติม...

  • แสงสว่างภายในบ้าน

    ถ้าเป็นบ้านของใครๆ ก็รัก องค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น แบบตัวบ้าน ฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกร์ของบ้าน ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้องค์ประกอบอื่นๆ นั้นคือการให้แสงสว่างภายในบ้านของเรา โดยวันนี้เราจะแนะนำจุดต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ว่าควรมีการจัดแสงส่องสว่างอย่างไรบ้าง

    อ่านเพิ่มเติม...

หลอดไฟ

ในปัจจุบันนี้มีหลอดไฟให้เราเลือกใช้อยู่มากมายหลายประเภท มีทั้งหลอดไฟที่ให้ความสว่างแตกต่างกัน หรือว่าเป็นหลอดที่มีความสว่างเท่ากันแต่เป็นคนละประเภท ซึ่งประสิทธิผลย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนการเลือกติดตั้งหลอดไฟ ภายในบ้านของเรานั้น ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลอดไฟประเภทต่างๆ ในท้องตลาดว่ามีลักษณะและประเภท การใช้งานอย่างไร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...Page : 1234